Zorg thuis

Vrijwillige zorg thuis

In een vertrouwde omgeving
Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven thuis in hun vertrouwde omgeving door te brengen. Hier kunnen zij hun laatste dagen, omringd door familie en naasten, doorbrengen. Juist met het einde van hun leven in zicht hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Hulp van mens tot mens is van onschatbare waarde en onvervangbaar.
Het thuis verzorgen van een geliefde in die moeilijke en emotionele periode kan erg intensief zijn. Ook als er hulp is van de thuiszorg en huisarts. Dan is het goed om te weten dat er in de regio Voorne-Putten Rozenburg geschoolde vrijwilligers werkzaam zijn die klaar staan om u waar nodig te ondersteunen.
De hulp van vrijwilligers is onbetaald, maar niet vrijblijvend. Voordat ze mogen helpen worden de vrijwilligers getraind in de palliatieve terminale zorg. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Als de zorg te zwaar wordt
Zodra de zorg in uw laatste levensfase te zwaar wordt, kunt u zelf of uw naasten telefonisch hulp vragen bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale thuisZorg (VPTZ) de Waterlelie. In elke gemeente op Voorne-Putten Rozenburg is deze hulp beschikbaar. Dat kan enkele dagdelen per week zijn. Als er veel hulp nodig is, kunnen meerdere vrijwilligers worden ingezet. Ook wordt bekeken welke vrijwilliger u het beste kan ondersteunen.
Aan de hulp van een vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. VPTZ de Waterlelie is aangesloten bij de overkoepelende landelijke vereniging VPTZ Nederland.

Meer informatie
Heeft u behoefte aan ondersteuning door een vrijwilliger thuis? Of wilt u meer informatie over wat de vrijwilliger van de palliatieve terminale thuiszorg voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met de coördinator van de VPTZ de Waterlelie, telefoon 0181 - 698 889 of via zorg@hospicedewaterlelie.nl
De coördinatie van de vrijwillige palliatieve terminale zorg thuis en in het hospice valt onder de taken van de coördinatoren van de Waterlelie.