De Waterlelie biedt al 15 jaar Zorg & Aandacht

Hospice de Waterlelie

Zorg & Aandacht in de laatste levensfase

Hospice de Waterlelie in Spijkenisse is een kleinschalig hospice met 5 bedden.  Wij zijn er om mensen zorg en aandacht te geven in de laatste levensfase. Het gaat hierbij om mensen met een levensverwachting korter dan drie maanden.

De wijkverpleging geeft professionele zorg, de huisarts medische zorg. Onze ruim tachtig opgeleide vrijwilligers geven mantelzorg en wij hebben een medewerker voor de geestelijke zorg. Samen zorgen zij ervoor dat u een thuis heeft bij ons. 

Is er een kamer voor u ?
Neem contact met ons op!

Het is onze missie om: 
'Met oren die horen, ogen die zien, een bewogen hart en helpende handen mensen nabij te zijn in de laatste fase van hun leven.' 
   

De Waterlelie
Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is en zo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer….

Frederik van Eeden

Wij zijn niet alleen een hospice, maar faciliteren ook vrijwillige thuiszorg. Met VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale thuisZorg) komen wij aan huis om zorg en aandacht te verlenen. Sandy Boender, Anja Bollee en Marleen Boertje zijn de coördinatoren in het hospice én van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale thuisZorg (VPTZ)