Hoe werkt het met de zorg in Hospice de Waterlelie?

Professionele Zorg

Wijkverpleging

Ab0jqldk

Medische Zorg

Huisarts of specialist

Debby hoffmann website

Mantelzorg

Onze vrijwilligers

Geestelijke Zorg

Lauwrens van der Leer

Zorg net als thuis

De zorg in Hospice de Waterlelie komt overeen met de zorg die de bewoner anders thuis zou ontvangen. De medische zorg wordt gegeven door een huisarts. Deze werkt samen met andere zorgverleners zoals de specialist uit het ziekenhuis, de thuiszorgmedewerker, de geestelijk verzorger en de maatschappelijk werkende. De thuiszorgorganisatie draagt zorg voor de professionele zorgverlening op het gebied van verpleging, verzorging en huishoudelijke verzorging. De vrijwilligers zijn de onmisbare schakel in de zorgverlening in het hospice. Zij ondersteunen de familie en de bewoners en dragen zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice.

Bij de zorgverlening wordt uitgegaan van en ingegaan op de individuele vragen, behoeften en wensen van de bewoners. Aandacht voor lichamelijke, psychologische, sociale en geestelijke/spirituele behoeften is daarbij even vanzelfsprekend als een zo optimaal mogelijke pijnbestrijding.