Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie

Het hospice beschikt niet over eigen vermogen en is voor de exploitatie mede afhankelijk van donaties, giften en legaten. Het bestuur van Hospice de Waterlelie heeft Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie opgericht om een meer structurele geldstroom te waarborgen. Deze stichting houdt zich bezig met het organiseren van verschillende activiteiten en het werven van fondsen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het hospice.

De donaties worden gebruikt voor een bijdrage in de structurele kosten die niet door de overheid c.q de zorgverzekeraar worden vergoed. Daarnaast wil de stichting Vrienden ook een bijdrage leveren aan, waar nodig, een verbetering van de leefomgeving voor de bewoners in het hospice.

Het bestuur bestaat uit;

De heer L. Bal, voorzitter
Mevrouw J. Boender, secretaris
De heer R. Heine, penningmeester
Mevrouw W. Heemskerk-van Brandwijk
Mevrouw I. Dudink
De heer Th. Kruithof
De heer D. van der Schaaf
De heer R. Schouten

Contactgegevens

Stichting Vrienden van  Hospice de Waterlelie
Groene Kruisstraat 2a/b
3201 CA Spijkenisse
KVK 24390149
RSIN 816854026