STICHTING HOSPICE VPR

Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg

"Zorgen voor hospices op Voorne-Putten en Rozenburg."

Stichting Hospice Voorne-Putten Rozenburg is opgericht op 15 april 2003 met als doel het stichten, exploiteren en instandhouden van één of meer hospices op Voorne-Putten en Rozenburg. Daarnaast wil de stichting ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase door het verlenen van goede palliatieve zorg door zowel professionals als vrijwilligers. Het eerste initiatief van de Stichting was het realiseren van een hospice in Spijkenisse die op 16 februari 2006 haar deuren heeft geopend. Sinds 2009 valt ook de Vrijwilligers Palliatieve Terminale thuisZorg (VPTZ) onder de stichting.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:
Mevrouw M.Cardzic , voorzitter
De heer A.A.A. Verheij, secretaris
De heer Th. Kruithof, penningmeester
De heer E.R van der Geest
Mevrouw T. Wijma-Spruit
Mevrouw C. le Comte

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
De heer A. van de Ban, ondernemer/historicus te Hellevoetsluis
De heer S. Bootsma, journalist RTV Rijnmond
De heer W.A.J. Borgonjen, raadslid Voorne aan Zee 
Mevrouw J.M. Gores, medeoprichter en voormalig voorzitter bestuur Stichting Hospice VPR 
Mevrouw M.C. Lewis, Bestuurder bij S&L zorg en voormalig voorzitter bestuur Stichting Hospice VPR
De heer F. van Oosten, burgemeester te Nissewaard 
De heer E. Kok, dominee van de Protestantse Gemeente Brielle