Bestuur van de Stichting Vrienden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie bestaat uit:

  • Mevrouw I. Dudink voorzitter
  • Mevrouw W. Heemskerk-van Brandwijk, secretaris
  • De heer R. Heine, penningmeester
  • De heer W. Kok
  • De heer Th. Kruithof
  • De heer R. Schouten
  • De heer J.C.J.L. Barendregt

Zorg en aandacht in de laatste levensfase