Links

Stichting Agora
Stichting Agora is het onafhankelijk en landelijk ondersteuningspunt voor palliatieve terminale zorg (de zorg in de laatste levensfase)
ww.agora.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
VPTZ is een landelijke vereniging waar VPTZ organisaties zijn aangesloten die ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase
www.vptz.nl


Palliatievezorg.nl
Een website over palliatieve zorg: de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen

www.palliatievezorg.nl