Gift Protestantse Gemeente Brielle

 Op 11 december is er door koster Ina van Veen en de twee diaken Ronald van de Vliet en Willem Meiboom in het hospice, een cheque overhandigd van de diaconie van de protestantse Gemeente Brielle.

Dit is een bijdrage die bijeengebracht is door 170 deelnemers tijdens een herfst maaltijd op j.l 10 november.

Wij danken hen hartelijk voor deze prachtige donatie 

Zorg en aandacht in de laatste levensfase