Donateurs en overige weldoeners, bedankt!

Geregeld ontvangen wij bedragen op de rekening van de Vriendenstichting van hospice de Waterlelie,waarvan de afzender onbekend is. Door de privacy-wetgeving kunnenwe deze donateurs ook niet achterhalen. Daarom willen we met deze advertentie alle donateurs hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook alle overige weldoeners, sponsors, ambassadeurs en vrijwilligers willen we hierbij bedanken. Zonder hun bijdrage ( financieel en/of in natura) en tomeloze inzet zouden de doelstellingen van het hospice niet haalbaar zijn.

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! 

Zorg en aandacht in de laatste levensfase