Kosten

Aan het verblijf in het hospice zijn kosten verbonden. Voor iedere bewoner geldt een eigen bijdrage per dag. Dit bedrag dekt de kosten die direct aan het verblijf gekoppeld zijn, zoals de maaltijden en het gebruik van het linnengoed. Familie en vrienden kunnen tegen een vergoeding blijven eten. Ook kunnen zij gebruikmaken van de logeerkamer, waarvoor een bijdrage per nacht wordt gevraagd.

Bewoners ontvangen in de hospice zorg van een thuiszorg organisatie. De wijkverpleegkundige vraagt hiervoor een indicatie aan. 

Zorg en aandacht in de laatste levensfase