Donateur of vriend


Als bedrijf

U kunt als bedrijf donateur of vriend worden van de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Een eenmalige bijdrage overmaken aan de Stichting.
Een sponsoractiviteit organiseren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het hospice.
Vriend worden en een jaarlijkse bijdrage doneren van minimaal 250 euro.

Als particulier

U kunt als privé-persoon ook vriend of donateur worden door per jaar of eenmalig een bijdrage over te maken aan de Stichting.

Giften aan de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van de Inkomstenbelasting.
Voor een schenking in de vorm van een volledig fiscaal aftrekbare lijfrente, is een notariële en of een onderhande akte nodig. Ouwerkerk Netwerk Notarissen te Spijkenisse heeft zich bereid verklaard die akte tegen een verlaagd tarief op te maken. U kunt Ouwerkerk Netwerk Notarissen bereiken op telefoon (0181) 627 027.

Door toezending van ons Infobulletin houden wij onze Vrienden op de hoogte van de besteding van de donaties. Iedere gift is van harte welkom!

Rekeningnummer NL66RABO0327227397
T.n.v. Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie
Hellevoetsluis