Bestuur van de Stichting Vrienden

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Waterlelie bestaat uit:

Mevrouw I. Dudink voorzitter
Mevrouw W. Heemskerk-van Brandwijk, secretaris
De heer R. Heine, penningmeester
De heer W. Kok
De heer Th. Kruithof
De heer R. Schouten