Aanmelding

De aanmelding voor een verblijf in hospice de Waterlelie kan worden gedaan door de zieke zelf, de familie, de huisarts, een medewerker van de thuiszorgorganisatie, een specialist, een maatschappelijk werkende of een transferverpleegkundige. De coördinator van het hospice maakt een afspraak met de zieke of de familie. Tijdens dit gesprek wordt onder meer de gevraagde zorg besproken en informatie gegeven over het verblijf in het hospice